×

                                                  ***خواندن کد سوئیچ از BSI پژو 206 از کانکتور OBD *** اضافه شدن ریمپ به منوی کارمن *** خرید برنامه تفکیکی در دستگاه مجیک*** اضافه شدن ریمپ و تیونیگ به محصولات کارمن

  • 8 آبان 1400
  • 06:55صبح

با سلام 

ریمپ و تیونیگ به محصولات کارمن اضافه شد 

جهت تهیه نسخ نرم افزاری از طریق همین سامانه اقدام نمایید

« بازگشت