درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 فروش
فروش محصولات شرکت کارمن
 دپارتمان خدمات و گارانتی
ارسال اطلاعات پس از خرید محصول
 پشتیبانی فنی
کارشناسان نصب و راه اندازی محصولات
 حسابداری و مالی
جهت امور مالی
 استعلام آپدیت
برای استعلام آپدیت دستگاه خود فرم ذیل را تکمیل کنید
 بررسی سریال محصولات
برای تایید سریال محصولات کارمن میتوانید از این طریق اقدام کنید