لوازم و کابلهای جانبی

دستگاه تخصصی برای حرفه ای ها

کابل عیب یابی


برای خرید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

کابل عیب یابی خام


برای دیاگ های متفرقه
با کیفیت بی نظیر
کلیه 16 پین داری سیم می باشند
برای خرید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

کابل دو پین پژو 0 موجود است


مخصوص خودروهای قدیم
مانند S2000 , SL96
با کیفیتی بی نظیر
برای خرید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

کانکتور مزدا 0 موجود است

برای خرید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

کانکتور نیسان 14 پین 0 موجود است

برای خرید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

کانکتور ریو و کیا 0 موجود است

برای خرید با شرکت تماس حاصل فرمایید.